نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پیتزا ابری

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۷:۰۰ دقیقه / حجم فایل: ۲۵٫۲ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: پیتزا ابری

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نان خرما، موز و شکلات

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۸:۱۹ دقیقه / حجم فایل: ۲۹٫۹ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: نان خرما، موز و شکلات

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برگر لوبیا

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۵:۰۳ دقیقه / حجم فایل: ۱۷٫۱ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: برگر لوبیا

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کرپ سیب‌زمینی و بادمجان

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۸:۲۳ دقیقه / حجم فایل: ۳۰٫۱ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: کرپ سیب‌زمینی و بادمجان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پیراشکی سیب

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۸:۴۶ دقیقه / حجم فایل: ۳۱٫۴ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: پیراشکی سیب

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خوراک و دسر کدو

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۶:۵۱ دقیقه / حجم فایل: ۲۴٫۶ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: خوراک و دسر کدو

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اسنک خانگی

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۹:۵۴ دقیقه / حجم فایل: ۳۵٫۶ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: اسنک خانگی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نان هندی با مغز سیب‌زمینی یا حلوا

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۷:۴۱ دقیقه / حجم فایل: ۲۷٫۶ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: نان هندی با مغز سیب‌زمینی یا حلوا

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دسر میوه و دارچین و نان آدمکی

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۵:۵۶ دقیقه / حجم فایل: ۱۲٫۰ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: دسر میوه و دارچین و نان آدمکی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نون پنیر خرسی و کشمش

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۶:۳۸ دقیقه / حجم فایل: ۲۳٫۸ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: نون پنیر خرسی و کشمش

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

شیرینی خرمایی خرسی

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۶:۳۴ دقیقه / حجم فایل: ۱۲٫۵ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: شیرینی خرمایی خرسی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پوره رنگی

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۸:۵۶ دقیقه / حجم فایل: ۳۲٫۱ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: پوره رنگی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

لقمه آدمکی

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۹:۴۹ دقیقه / حجم فایل: ۳۵٫۳ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: لقمه آدمکی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رول مرغ و سبزیجات

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۹:۴۴ دقیقه / حجم فایل: ۳۴٫۸ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: رول مرغ و سبزیجات

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خورشت گوجه سبز

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۱۳:۵۱ دقیقه / حجم فایل: ۴۹٫۴ مگابایت
دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: خورشت گوجه سبز

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

لقمه مرغ و ریحان

فرمت فایل: Mp4 / مدت زمان: ۱۱:۱۴ دقیقه / حجم فایل: ۴۰٫۴ مگابایت

دانلود با لینک مستقیم

شبکه ۲ سیما

برنامه عصر خانواده

تاریخ پخش: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

کارشناس: نرگس فرقانی

نام آموزش: لقمه مرغ و ریحان